โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อประชาชน

 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 


โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 

โรงพยาบาลยโสธร

 


 

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 

โรงพยาบาลมุกดาหาร