ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

email: spbket10@gmail.com