ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19-20 กันยายน 2562์ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 38 views

คลิ๊กที่นี่