เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 300 views

วันที่ 12 มีนาคม 2562 – เวลา 08.30 -10.30 น.

            นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ 1/2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้