เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการ จังหวัดยโสธร รอบ 1/2562

เปิดอ่าน 479 views

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13.00 -16.30 น.

                        นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดยโสธร และตรวจเยี่ยมกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อให้กำลังใจในการทำงานแก่บุคลาการ ในโอกาสการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้