การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสาร ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์

เปิดอ่าน 234 views

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อสาร ด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการข่าว

แยกเป็นประเด็น ดังนี้

1. การเฝ้าระวังด้านการข่าว

2. การโต้ตอบข่าวที่มีความเสี่ยง

3. การบริหารจัดการข่าวในภาวะปกติ

จัดระบบด้านการข่าวให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ดังนี้

  • 1) มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังด้านการข่าว
  • 2) ให้จัดทำสถิติด้านการข่าวทุกเดือน
  • 3) จัดระบบการเชื่อมโยงแหล่งข่าวทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง
  • 4) ปรับปรุง website หรือ page ให้เหมาะสมและให้เข้าถึงได้ง่าย
  • 5) จัดระบบ Line ให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร (Top down, Top up)
  • 6) การส่งข้อมูลด้านการข่าว เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ประโยชน์