ประชุมสัมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561

เปิดอ่าน 697 views

 

ลำดับ

หัวข้อบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.

สรุปผลการดำเนินงาน CPIO

โดยนพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๐

 Click

 2.

สรุปผลการดำเนินงาน CHRO

โดย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
เขตสุขภาพที่ ๑๐
Click

3.

สรุปผลการดำเนินงาน CSO

โดย นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ-
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ-สุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐

Click

4.

สรุปผลการดำเนินงาน CFO

โดย นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๐

Click

5.

สรุปผลการดำเนินงาน งานคุณภาพ

นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการงานคุณภาพ
ประธานคณะกรรมการงานคุณภาพ หน่วยบริการและหน่วยบริหาร
เขตสุขภาพที่ ๑๐

Click

6.

สรุปผลการดำเนินงาน ธรรมาภิบาล

โดย นพ.บัญชา สรรพโส
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล เขตสุขภาพที่ ๑๐

Click

7.

สรุปผลการดำเนินงาน KM

นางประชุมพร กวีกรณ์ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้/ KM/ R2R เขตสุขภาพที่ ๑๐

Click