เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ 5 – 6

เปิดอ่าน 471 views

6 – 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

 

ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  กำหนดการประชุม
2  สไลด์นำเสนองานสื่อสารความเสี่ยงฯ โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
3  ข่าวเดือน มิ.ย. 61