24 พฤษภาคม 2561 – เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2561

เปิดอ่าน 306 views

24 พฤษภาคม 2561 (บ่าย)
เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารและกรรมการในเขตสุขภาพ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี