ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และสหวิชาชีพ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ (23 พ.ค. 2561)

เปิดอ่าน 238 views

23 พฤษภาคม 61 เวลา 14.30 น.
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และสหวิชาชีพ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 220 คน โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (CHRO เขต 10) แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและไหว้ครูครั้งนี้ด้วย