“เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ เพื่อป้องกันพระสงฆ์ สามเณร จากไข้เลือดออก”

เปิดอ่าน 285 views

สื่อประชาสัมพันธ์ “เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ เพื่อป้องกันพระสงฆ์ สามเณร จากไข้เลือดออก”
โดย …สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค