สื่อประชาสัมพันธ์ “การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด”

เปิดอ่าน 325 views

สื่อประชาสัมพันธ์ “การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด”
โดย …สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค