เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ ๑๐ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

เปิดอ่าน 526 views

4.-แบบสอบถามโครงการ4.-แบบสอบถามโครงการ

 

ลำดับ

หัวข้อบรรยาย

1.

 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

 

ดาวน์โหลด

 2.

 นโยบายสาธารณสุข กับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และสถานการณ์แรงงานต่างด้าว

ดาวน์โหลด

 

3.

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโครงการฯ

 

ดาวน์โหลด