ทีมเขตสุขภาพที่ 10 เยี่ยมชมห้องสำนักงานชั่วคราวเพื่อวางแผนการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ

เปิดอ่าน 443 views