สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ติดต่อเรา

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

กลุ่มบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10
ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ : 045-242994   fax : 045-242972     email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์