ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทร 045-242994 fax 045-242972

email: spbket10@gmail.com