นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมตรวจอาคารสำนักงานเขตฯ ที่กำลังก่อสร้างและอาคารสำนักงานชั่วคราว

เปิดอ่าน 283 views

ท่านผู้ตรวจฯ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมตรวจเยี่ยมบริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ณ บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีกำหนดส่งมอบอาคารในปี 2561


ช่วงบ่าย ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ไปเยี่ยมชมที่ตั้งสำนักงานเขตฯ (ชั่วคราว) ณ ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ นำเสนอแผนปรับปรุงห้องสำนักงาน