20 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี เชิญผู้ตรวจราชการเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น

เปิดอ่าน 119 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น ณ โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560