นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล เยี่ยมสำนักงานเขตฯ ครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ

เปิดอ่าน 352 views

          นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มาเยี่ยมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารจากสำนักงานเขตฯ รอต้อนรับ…..