นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา เป็นประธานในการประชุม เตรียมการดำเนินงานวิชาการครึ่งปี ประจำปี 2561

เปิดอ่าน 259 views

28 มีนาคม 2561
นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา เป็นประธานในการประชุม เตรียมการดำเนินงานวิชาการครึ่งปี ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ