ผู้ตรวจราชการ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 175 views