นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดอ่าน 241 views

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 จังหวัดอำนาจเจริญ

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ