นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 444 views

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ