นพ.ประพนธ์. ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 19 กพ 61

เปิดอ่าน 236 views

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10

กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ต่อประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุม โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ เมือง จ อุบลราชธานี
บรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืนสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม และ นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์