พิธีเปิดโครงการ Kick off NOC for TB Region 10th, 2018 (National Operation Center) ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 204 views

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา

ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 10/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมด้วยผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
“โครงการประชุมวิชาการศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
Kick off NOC for TB Region 10th, 2018 (National Operation Center)”
ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธานในพิธี