ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และคณะตรวจราชการ ร่วมการตรวจราชการ และนิเทศงานตามกรณีปกติ 2561 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 199 views

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10
พร้อมด้วยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมการตรวจราชการ และนิเทศงานตามกรณีปกติ 2561 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ประจักษ์ สีลาชาติ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมรับการตรวจในครั้งนี้