การประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ เขตสขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 92 views

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ, คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ PM

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร