การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน, รับนโยบายการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 172 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน, รับนโยบายการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพที่ 10 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing)” ระหว่าง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ รพ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท