ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ เยี่ยม รพ ศรีสะเกษ 19 ธันวาคม 2560

เปิดอ่าน 150 views

                     

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลและการนำเสนอผลงานการจัดบริการเพิ่มพิเศษ สำหรับประชาชน (CHC:Convenient Healthcare) พร้อมได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมกิตติรังษี ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560