ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจโรงพยาบาลเบญจลักษ์ และรับฟังข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน 71 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจโรงพยาบาลเบญจลักษ์ และรับฟังข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล