17 พฤศจิกายน 2560 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจฯ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 285 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

เข้าร่วมรับฟังข้อมูลทั่วไปและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศรีสะเกษ รวมถึงเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน