การบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ของสถาบัน/โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10

เปิดอ่าน 271 views

เอกสารการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ของสถาบัน/โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10

ณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
1. การบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ของสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์บริเวณแขวงทุ่งพญาไท

โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

Resource Sharing_Dr.Prapon
2.

resource sharing_rational

โดย นพ.ศรัณย์ วรรณภาสนี

 ดาวน์โหลด
3. ResourceSharing รพ. สรรพสิทธิประสงค์  ดาวน์โหลด
4.

ResourceSharing รพ. 50พรรษา มหาวชราลงกรณ

โดย นพ.อาทิตย์ อรัญญาเกษมสุข

 ดาวน์โหลด
5.

 ResourceSharing รพ. วารินชำราบ

โดย หัวกลุ่มการพยาบาล รพ. วารินชำราบ

ดาวน์โหลด