เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขต โดยมีท่านผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 118 views

เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขต โดยมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ