ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “The First 1,000 Days by NEST Step : เริ่มต้นดี พัฒนาการดี เริ่มที่ 1,000 วันแรกของชีวิต” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี

เปิดอ่าน 176 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “The First 1,000 Days by NEST Step : เริ่มต้นดี พัฒนาการดี เริ่มที่ 1,000 วันแรกของชีวิต”

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี