ผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 เยี่ยมตรวจราชการและฟังสรุปผลงานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน 590 views

 

นายแพทย์ปนะพนธื ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ร่วมรับฟังการสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  หลังจากนั้นท่านผู้ตรวจฯ ได้ลงเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบิติงานภายในโรงพยาบาล