การประชุมวิชาการการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดอ่าน 151 views

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ร่วมพิธีเปิด

“การประชุมวิชาการการแพทย์และสาธารณสุข

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 5 : การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

ในวันนี้ 13 พย.60 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
รวมทั้ง ร่วมอภิปราย “การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ด้วย

โดยมีผู้ร่วมงาน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, เอกอัครราชทูต สปป.ลาว, นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.อุบลราชธานี, นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ และผู้บริหารในเขต