นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

เปิดอ่าน 292 views

          นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ และให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเข้าร่วมฟังการประชุมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง