นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมทอดกฐินพระราชทาน มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 248 views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมทอดกฐินพระราชทาน มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ประจำปี 2560 พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ