ข่าว

พฤษภาคม

24

2018

ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงส […]

พฤษภาคม

3

2018

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สู่แนวทางพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธาร […]