ข่าวสารขององค์กร

ตุลาคม

20

2017

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมตรวจอาคารสำนักงานเขตฯ ที่กำลังก่อสร้างและอาคารสำนักงานชั่วคราว

ท่านผู้ตรวจฯ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมตรวจเยี่ยมบริเวณก่อ […]