ข่าวสารขององค์กร

พฤศจิกายน

27

2017

ผู้ตรวจฯ เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกองทุนตำบลฯ ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงส […]