ข่าวสารขององค์กร

พฤษภาคม

3

2018

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สู่แนวทางพัฒนาวิชาชีพพยาบาล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธาร […]

มีนาคม

30

2018

นายแพทยทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการข่าวสารและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทยทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที […]