ข่าวสารขององค์กร

พฤษภาคม

24

2018

ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงส […]