ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม

21

2018

เขตสุขภาพที่ 10 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานด้านการบ […]

กุมภาพันธ์

19

2018

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติตรอบครัว (ต่อเนื่อง)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรต […]