ข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์

19

2018

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการฯ  เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติตรอบครัว (ต่อเนื่อง)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรต […]