กลับสู่หน้าหลัก www.spbket10.com
 
***ไฟล์เอกสาร สามารถ Download โดยใช้ computer pc, notebook***

 

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2560 downloads

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2560 downloads

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท (เขาใหญ่)
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2560 downloads

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2559 downloads

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น.

ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 โรงพยาบาลมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2559 downloads

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2559 downloads

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น5 โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2559 downloads

วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 6/2558 downloads

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2558 downloads

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2558 downloads

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่ 6/2558 downloads

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักเขตสุขภาพที่ 10
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่ 5/2558 downloads

วันที่จันทร์ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักเขตสุขภาพที่ 10
การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 4/2558 downloads

วันที่จันทร์ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่ 3/2558 downloads

วันที่จันทร์ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 -16.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักเขตสุขภาพที่ 10

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่ 3/2558 downloads

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00-11.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักเขตสุขภาพที่ 10

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่ 2/2558 downloads

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2558 downloads

วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น.

ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10ครั้งที่ 1/2558 downloads

วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ