ป้ายกำกับ: ลด Re-admissionเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน