สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี

ฟอร์มแบบตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ และฟอร์มแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ(ปรับสูตรใหม่ล่าสุด)

เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินการคลัง

ฟอร์มแบบตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ และฟอร์มแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรับสูตรใหม่ ล่าสุด)

 

ที่  รายการ  ไฟล์ข้อมูล 
1 ฟอร์มแบบตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ Download
2 ฟอร์มแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ Download